سامانه نمایشگاه آنلاین ، با نام تجاری ایروکسپو، ابزاری است هوشمند جهت ارائه راهکارهای جامع به ذینفعان صنعت نمایشگاهی که بستری تعاملی و حرفه ای را در قالب برگزاری رویدادها به صورت آنلاین در اختیار ارائه کنندگان محصولات و خدمات و مخاطبین آنها در فضای مجازی فراهم می آورد.